Profile

Apromac er personligt ejet af Mogens Ejby Villadsen og det primære forretningsområde er konsulentydelser inden for projektledelse af sw projekter og sw udvikling.

Mogens’ faglige profil ser således ud:

Faglige kompetencer:
Agil projektledelse. Certificeret Scum Master og Product Owner.
Team dynamik og interaktion
Proces og metode forbedring
Alle faser af system software udvikling (Java, C#).

Personlighed:
Venlig og kommunikerende. Foretrækker at arbejde i og med teams. Har en holistisk indgangsvinkel og finder stor tilfredsstillelse i at skabe succesfulde teams. Nyder på baggrund af bred erfaring med alle roller og discipliner i system software udvikling naturligt respekt blandt teamkolleger

Erfaring:
Planlægning og daglig opfølgning af udviklingsprojekter i et internationalt miljø med agile metoder som scrum, user stories og test driven development.
Opbygning af team baseret udviklingsafdeling.
Udvikling af system software i hele skalaen fra stand alone PC systemer med interface til embeddede systemer op til enterprise level systemer.

Sprogkundskaber
Engelsk Flydende.

Beskæftigelse

Oktober 2007 –
Konsulent hos kunde for Unigate a/s. Lystrup.
Scrum master / projektleder
Arbejdsområder:
Projektledelse – Scrum master.
Indførsel af Scrum som projekt model.
Arbejde med team dynamik.
Lean SW-development
Ledelse af distribuerede teams i et internationalt projekt.
Planlægge og udføre vidensoverførsel og opbygning af projekt organisation i et internationalt projekt.

November 2005 – September 2007
Kamstrup a/s. Stilling, Skanderborg.
Teknisk projektleder / Softwareudvikler.
Arbejdsområder:
Projektledelse – Scrum master.
Teknisk ansvarlig i styregruppe for systemudviklings projekter.
Teknisk sparring med udviklere omkring systemarkitektur og udviklingsopgaver.
Udvikling af processer og interne værktøjer til sikring af produktkvalitet.
Udvikling og vedligehold af applikationer til fjernaflæsning og vedligehold af energimålere.

December 2001 – Oktober 2005
Systematic Software Engineering a/s. Århus.
Softwareudvikler / kvalitetsansvarlig.
Arbejdsområder:
Udvikling og vedligehold af framework og komponenter til elektronisk patientjournal.
Etablering af automatiserede tests samt værktøjer til databehandling og rapportering i forbindelse med løbende vurdering af system performance.
Udvikling af processer og interne værktøjer til sikring af produktkvalitet – specielt med henblik på system performance.
Udarbejdelse af model for værdiskabende dokumentation på udviklerniveau ved hjælp af javadoc.
OO – design og implementering af komponent baseret framework til brug i militære kommando – kontrol systmer.
Kvalitetsansvarlig i projektgruppe, herunder udførelse af audits og gennemførsel af / opfølgning på proces- og kvalitetsforbedrende tiltag.
Undervisning i interne processer.
Gruppeleder med ansvar for detailplanlægning og teknisk sparring med kolleger i selvstyrende projektgruppe.

Februar 1999 – December 2001
Cotas Computer Technology a/s. Århus.
Softwareudvikler.
Arbejdsområder:
OO – design, implementering og vedligehold af ATL/COM komponenter til understøttelse af kommunikation mellem PC klienter og industrielle systemer.
Udvikling og vedligehold af Win 32 baserede industri styrings- og overvågningssystemer under anvendelse af MS Visual C++ og MFC.
Udarbejdelse af internt Erfa system baseret på Intranet.

Uddannelse / efteruddanelse

2010
Succeeding with Agile, Mike Cohn
Videregående agile ledelse.

2008
Certificeret Product Owner, Mike Cohn
Agile projektledelse med Scrum frameworket.

2007
Projektleder, Attractor.
Etårigt uddannelses forløb vedr projektledelse.

2006
Certificeret Scrum Master, Jeff Sutherland og Jens Østergaard
Agile projektledelse med Scrum frameworket.

2005
Review leder, Systematic Software Engineering.
Ledelse af kvalitetsreview af arbejdsprodukter, herunder mødeledelse.

2004
Kursus i præsentationsteknik, Systematic Software Engineering.

2003
Sun Certified Java Developer.
Eksaminering fra Sun i design og implementering af client -server system i Java

2002
Sun Certified Java Programmer.
Eksaminering fra Sun i grundlægende Java programmering.

2000
COM og ATL, Teknologisk Insititut.
Teoretisk / praktisk gennemgang af Microsofts Component Object Model under anvendelse af Advanced Template Library.

1999
OO Design Patterns (Gamma), Teknologisk Insititut.
Objektorienterede design mønstre, teoretisk gennemgang og praktisk anvendelse.

OOD med UML notation, Teknologisk Insititut.
Objektorienteret design med C++/Java implementation.

1994-1998
Diplomingeniøruddannelsen, Ingeniørhøjskolen i Århus.
Herunder praktikophold ved Tele Danmark, Udviklingsafdelingen.
Afgangsprojekt omhandler Objekt – Orienteret softwareudvikling.